Truy cập nội dung luôn

Quản lý dự án Quản lý dự án

ĐẶT LỊCH HẸN TIẾP DÂN

Số ký tự: /5000

Đính kèm tập tin
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA
Trường hợp Nhân dân không đăng ký lịch Trực tuyến, có thể tải "Mẫu đơn đăng ký dự tiếp dân", điền thông tin và gửi đến Ban Nội chỉnh Tỉnh ủy, Số 68 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình