Truy cập nội dung luôn

HƯỚNG DẪN TẢI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP

Trường hợp Nhân dân không đăng ký lịch Trực tuyến, có thể tải “Mẫu đơn đăng ký dự tiếp dân”, điền thông tin và gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy, Số 68 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình.