Truy cập nội dung luôn

Lựa chọn nhà đầu tư Lựa chọn nhà đầu tư

TRA CỨU LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
STT Họ tên Địa chỉ Nội dung Ngày gửi Nội dung trả lời
1 Nguyễn Thị Hữu TDP Minh Phượng, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình Đề nghị xem xét, giải quyết ch... 04/03/2021 Vào lúc 8h00, ngày 15/3/2021, ...
2 Nguyễn Văn Minh Số 14 Trần Nhật Duật - Xã Đức Ninh - Tp Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình, Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Quảng Bình Đại diện công ty TNHH phát tri... 03/03/2021 Vào lúc 9h00, ngày 15/3/2021, ...